0 komentarzy

Do czego przyda się cięcie laserem?

cięcie laserem łódź

Jedną z szanse w kontekście metod obróbki jest cięcie laserem łódź, które odbywa się przy wykorzystaniu promienia lasera oraz gazu technicznego, który charakteryzuje się ogromną czystością. W dużym stopniu parametry wykonywanej czynności uzależnione są od tego, jaki sprzęt wykorzystujemy do jej wykonania, a zarówno jakimi możliwościami się charakteryzuje. Nie ulega wątpliwości, że metoda cięcia laserowego winna być dostosowana do materiału, który zamierzamy do tego celu wykorzystać. Wśród metod cięcia, do którego wykorzystany jest laser, znajduje się pomiędzy innymi spalanie. W ramach tej metody materiał jest wypalany przez strumień tlenu bądź wymieszany gaz z tlenem. Kolejną metodą jest stapianie i wydmuchiwaniu.

Najpierw zostaje on stopiony, a po chwili obojętny gaz wydmuchuje wycięte składniki. Cięciem przez odparowanie jest sublimacja, jaka jest nieco rzadziej stosowana przez firmy, które proponują taki zakres usług. Stopniowe pękanie materiału następuje, gdy zastosujemy metodę pęknięć termicznych. Wśród materiałów, przy których możemy zastosować cięcie przy wykorzystaniu lasera wymienić pożądane byłoby pomiędzy innymi aluminium, stal, a zarówno szeroką gamę tworzyw sztucznych, materiałów kompozytowych, a zarówno kamienie i ceramikę. Największym uznaniem weseli się technologia fiber laser, jaka polega na zastosowaniu lasera światłowodowego. Wyróżnia się ona niezwykle wysoką precyzją, jaka nie była spotykana w żadnej innej technologii, które są stosowane przez firmy oferujące cięcie z wykorzystaniem lasera.